Шуменският административен съд спря заповедта за премахване на незаконните кабели

Административен съд – Шумен с решение от 16-ти януари 2018 г., отменя действията по принудително изпълнение на Заповед № РД-25-179/08.02.2016 г. на кмета на Община Шумен. Става дума за премахването на незаконните кабели от стълбовете на „Енерго про“. Жалбата е депозирана от „Нетуоркс България“.

В нея се твърди, че от сайта на Община Шумен дружеството узнало, че от 08.01.2018 г. започва принудително премахване на изпълнени строително-монтажни работи, представляващи изградена въздушна оптична кабелна мрежа, преминаваща по съществуващата стълбовна мрежа на 13 улици, ниско напрежение на „Енерго Про Мрежи“ АД по дървета и сгради, на база уведомление №94-00-4651/08.12.2017 г. на кмета на Община Шумен.

Сочи, че по силата на съдебно споразумение от 25.05.2016 г. по АД № 91/2016 г. по описа на ШАС, влязло в законна сила на същата дата, страните са постигнали и е одобрено следното споразумение, по силата на което е обезсилена горепосочената заповед. Според „Нетуоркс България“, общината не е изпълнила необходимата процедура по споразумението от май 2016 година.

Съгласно него фирмата се ангажира в срок до 31-ви декември 2017-та да премахне въздушните си кабели от 13 шуменски улици и да  изгради подземна оптична мрежа в тези участъци, а докато направи това общината няма право да реже кабелите на този оператор. Оспорващият счита, че действията по принудително изпълнение на Заповед № РД-25-179/08.02.2016 г. на кмета на Община Шумен са нищожни, поради което отправя искане до съда за прогласяване на нищожнността им.

С оглед констатираните съществени нарушения на административно производствените правила, съдът приема, че действията на органа по изпълнението са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени, респективно преписката да бъде върната на органа по изпълнението, който да ги повтори правно валидно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Подобни

Leave a Comment

eighteen − 14 =