Шуменци „намаляват“, търсят спасение в големите градове или в чужбина

2 554 души от област Шумен са сменили своето местоживеене с друго населено място в рамките на страната през 2016 година. Това сочат данните на Статистически изследвания – Шумен.

Най- голямо раздвижване се отчита при преселване „село – град“ (38.5%), а броят на тези по направление „град – село“ е значително по – малък – (30.4%).

1 431 са напусналите областта, преселвайки се в други области на страната. От тях 474 са избрали за ново местоживеене област Варна и област София.

Ръст има и при емигриралите шуменци в чужбина. През 2016 г. лицата, които са заявили промяна на своя настоящ адрес от област Шумен с такъв зад граница са 929.

Подобни

Leave a Comment

2 × 5 =