Шумен е домакин на научна конференция по въпросите за създаване на малък бизнес

Шуменската търговско- промишлена палата организира научна конференция на тема „Самостоятелната заетост и създаването на малък бизнес – ключов елемент за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“. Това съобщават от ШТТП. Домакин на събитието, което ще се проведе на 21-ви ноември от 10 часа, е хотел „Замъка“ в град Шумен. На конференцията ще бъдат представени доклади:

  1. Предизвикателството за постигане на икономически растеж чрез подкрепа на малкия бизнес
    2. Местната власт в подкрепа на малкия бизнес
    3. Повишаване на предприемаческите знания и умения – предпоставка за създаване на успешен малък бизнес
    4. Развитие на услугите в подкрепа на стартиращите собствен малък бизнес

Конференцията се провежда по проект “Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството – двигател на икономическия растеж в регион Шумен“, рег.№ BG05M9ОP001-4.001-0036-C01 по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”.

Подобни

Leave a Comment

three × four =