Шумен ще е домакин на обучителна среща за риск от наводнения

Шумен ще е домакин на обучително-информационна среща за изпълнение на Плана за управление на риска от наводнения

Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще проведе срещата със заинтересованите страни в областите Шумен и Търговище.  Тя е част от кампанията в изпълнение на мерки от Плана за управление на риска от наводнения през 2017 г.

Целта е да бъдат получени знания, информация и развиване на умения за реакция в случай на наводнение, като с приоритет ще бъдат обхванати районите със значителен и потенциален риск от наводнения в териториалния обхват на Басейнова дирекция.

За участие в срещата са поканени  представители на общини, водоползватели, застрахователни дружества, БЧК и регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Снимка: razkritia.com / гр. Варна   

Подобни

Leave a Comment

15 − five =