Ще можем да изискаме обезщетение от фирми, ако докажем картел

Промените са част от Закона за защита на конкуренцията, който беше приет на първо четене. Измененията се правят по препоръка на Брюксел и отговарят на евродирективата, свързана с уреждането на искове за обезщетения за нарушения в областта на конкуренцията.

Исковете за обезщетенията ще се предявяват по реда на Гражданско-процесуалния кодекс. Въвежда се и солидарна отговорност за картел, така че ако няколко фирми са уличени, те носят поотделно отговорността за причинените вреди.

Потребители ще могат да изискват да им връщат парите от скъпото гориво, високите сметки за ток или некоректни мобилни оператори и други.

Ощетените лица биха могли да предявят претенции и да представят доказателствата си. Ощетеното лице, трябва да има собствени доказателства, че е претърпяло вреди.  Най-важното условие, е да бъде доказан картел.

Въпреки многобройните разследвания, до момента държавата нито веднъж не е успяла да потвърди манипулиране на цените.

Подобни

Leave a Comment

one × four =