Що е то Извънредно положение?

Извънредно положение е ситуация, в която правителството на дадена страна има правомощия да извършва действия, които при нормални обстоятелства не биха били позволени. Правителството може да обяви такова положение по време на бедствие, гражданско неподчинение или въоръжен конфликт. Обявяването на такова положение има за цел да предупреди гражданите и да задейства правителствените служби, които да започнат изпълнението на планове за справяне с конкретната ситуация.

Според международното право, свободите и правата могат да бъдат ограничени при извънредно положение. Например, правителството може да задържа хора и да ги затваря без съдебен процес. Всички права, които могат да бъдат засегнати, са изброени в Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП).

Макар прилагането на извънредното положение да е сравнително рядко при демократичните системи на управление, диктаторските режими често обявяват извънредно положение и дори го удължават безсрочно, така че да няма законови пречки за нарушаване на правата на определени граждани. В някои случаи, заедно с извънредното положение се обявява и военно положение, което дава по-голяма свобода на действие на въоръжените сили.

Подобни

Leave a Comment

eight − 1 =