1 200 декара от територията на Североизточното държавно предприятие ще бъде залесена

1 200 декара от територията на Североизточното държавно предприятие ще бъдат залесени през тази година. През пролетта бяха залесени 130 декара, а към момента за лесените площи са 560 декара.

Най-много са залесяванията в ДЛС-Черни Лом, където младите дръвчета са на площ от 157 декара, следва ДГС-Цонево със 107 декара, ДГС-Суворово с 65 декара, ДЛС-Шерба с 60 декара и ДГС-Омуртаг с 50 декара.

19 декара с топола залесиха през тази седмица служителите и работниците на ДГС-Шумен. В акцията участваха 24 човека от стопанството, които залесиха около 1 200 дръвчета в горските територии в землището на село Овчарово. Фиданките са отгледани в разсадника на шуменското стопанство в село Салманово.

До края на тази седмица предстои попълване на насаждения от топола, отново до село Овчарово. Попълването се извършва, заради недобро прихващане на фиданки, които са били залесени през миналата година. Теренът е с площ 5 декара.

Очаква се залесяването в стопанствата на СИДП да приключи в края на този месец.

Подобни

Leave a Comment

seventeen + 5 =