14 непълнолетни девойки сключили брак в област Шумен през 2017 г.

Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените в област Шумен през 2017 г. е съответно 30.4 и 27.2 години. В областта жените сключват брак най-често на възраст 25-29 години (30.3% от жените, сключили брак през 2017 г.), следвани от жените на възраст 20-24 години (30.0%). Това показват данните на Отдел: Статистически изследвания – Шумен към Националния статистически институт.

През миналата година брак са сключили 14 непълнолетни момичета (618 за страната) и 5 жени на възраст над 60 години.

Общо 816 са регистрираните юридически бракове през 2017 г. в Шуменско, което е с 14 повече спрямо предходната година. От всички регистрирани бракове, 54.5% са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 371 брака.

От общо 143 села в региона, в 41 не е сключен нито един брак, а в 33 – само по един. Причината е, че в малките населени места младите хора стават все по-малко на брой.

Статистиката сочи, че през 2017 г., брачността намалява в шест от десетте общини на областта (Велики Преслав, Върбица, Каолиново, Смядово, Хитрино и Шумен), а в останалите се увеличава. Коефициентът на брачност е най-висок в община Никола Козлево (13.6‰), а най-нисък в община Хитрино (3.5‰).

Броят на разводите през 2017 г. в областта  е 222 срещу 257 през 2016 г. От всички прекратени бракове 74.3 % се отнасят за населението в градовете. Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (77.5%), следват причините „несходство в характерите“ (18.0%) и „физически и морален тормоз“ (1.8%).

Сред причините за развод в област Шумен се срещат също лекомислено поведение в брака и неполагане на грижи за семейството, фактическа раздяла, както и чужда намеса в брака. Според вината, най-голям е делът на разводите по вина на двамата  партньори – 73.0%. 30.2% от жените и 36.5% от мъжете, които прекратяват брака си са на възраст от 40 до 49 години, следвани от жените на възраст от 30 до 34 години – 17.6% и мъжете на възраст 50-59 години – 16.7%.

 

Подобни

Leave a Comment

four + fifteen =