143 проверки за спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Шумен

143 проверки за спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Шумен е извършила Регионалната здравна инспекция (РЗИ) за периода 16 ноември 2020 – 22 ноември 2020 година.

Обектите, които са обхванати от ежедневните проверки на територията на гр. Шумен и общините в област Шумен са 62 юридически лица, 61 хранителни магазина, 5 ресторанта, 4 питейни заведения, 3 детски ясли и градини, 3 лечебни заведения и медицински център, по една проверка е извършена в център за социални услуги, обучителна организация, музей, игрална зала и заведение за бързо обслужване.

При извършените проверки се констатира, че работодателите са организирали провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения – дезинфекция съгласно алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места; недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни заболявания; инструктаж  за правилна хигиена; създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м; осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

По време на проверките инспектори на РЗИ – Шумен са проверили и спазването  организацията на работа в хранителните магазини и аптеките, като не допускат лица под 65 години в обектите си по време на посочените в Заповедта на Министъра на здравеопазването часови диапазони.

Броят на проверките за спазване на задължителна карантина от 14 дни за периода  16.11.2020 г. – 22.11.2020 г. е 960, при които не са констатирани нарушения.

Връчени са 1405 предписания, от които 468 бр. на лица, положителни на COVID-19 и 937 бр. на лица, контактни на положителни на COVID-19.

Към настоящия момент под карантина на територията на област Шумен са поставени 1221 лица.

РЗИ – Шумен проследява 16 лица без общопрактикуващ лекар.

Във връзка с динамичната епидемична обстановка от COVID-19 в страната и областта, РЗИ – Шумен апелира за отговорно поведение чрез спазване на мерките за използване на лични предпазни средства, физическа дистанция и хигиена.

Обща е отговорността ни за опазване здравето на околните и близките ни!

Подобни

Leave a Comment

1 + 2 =