15 октомври – Международен ден на белия бастун

През 1980 година Световният съвет за благополучие на слепите  обявява 15-ти октомври за официален ден на незрящите хора. Той се отбелязва като ден на безопасността на лицата с тежки зрителни увреждания.

Белият бастун е приет като защитен знак  и символ за социалната закрила на зрително затруднените граждани.

От 13:00 часа в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания в Шумен ще се проведе беседа на тема: „Предимствата на белия бастун“, ще има демонстрация на техники за придвижване, както и презентация на мобилни приложения за придвижване на слепи.

В свое писмо до  ръководителите на държавни и общински институции, бизнеса, медиите, неправителствени организации и гражданите на община Шумен, Териториалната организация на слепите призовава:

Разграничавайте осезателно нивата на  тротоарите от уличното платно!

Маркирайте бордюрите на тротоарите!Изграждайте релефни водещи пътеки към входовете!

Не паркирайте автомобилите си върху тротоарите!

Обезопасявайте ремонтни и строителни дейности с ярки сигнални ленти!

Изписвайте указателните и фирмени табели с едър шрифт и при добър контраст! Поставяйте ги на нивото на погледа на ползвателите!

Избягвайте изграждането на единични и неравномерни стъпала в подстъпите  към централните входове! 

Маркирайте с контрастен цвят ръба на първото и последно стъпало на вътрешните и външни стълби! Поставяйте на стълбищата водещи перила (парапети), боядисани в ярки, контрастни цветове!Обозначавайте с релефни символи поредността на етажа!

Надписвайте бутоните на асансьорите с брайлови или релефни цифри!

Номерирайте офиси, стаи и кабинети с едри релефни цифри!

Боядисвайте вратите в контрастни на стената цветове! Прозрачните врати означавайте със сигнални маркери! Никога не оставяйте вратите полуотворени (полузатворени)!

Осветявайте добре входове, фоайета, стълбища, коридори и сервизни помещения!

Облекченията за незрящите и слабовиждащи хора не пречат, а напротив – помагат за по-добрия архитектурен комфорт на всички останали!

Подобни

Leave a Comment

five × three =