1,5 % от здравно осигурените в Шуменска област си смениха личните лекари

2584 пациенти смениха личния си лекар през месец декември в Шуменска област.

Избралите нов общопрактикуващ лекар са най-много в общините Шумен и Върбица, съответно 1 224 и 687 души. Едва по 44 души са предпочели нов личен лекар в общините Смядово и Каспичан. През месец юни 2019 година смяна са извършили 2 750 здравноосигурени жители на областта или 1,6%.

От месец юни 2015 година се наблюдава тенденция към намаляване броя на хората, които желаят да сменят личния си лекар. Тогава нов общопрактикуващ лекар са избрали 3 443 души, което е 1,9% от здравноосигурените лица в областта. Извън регламентираните срокове здравноосигурените лица също могат да осъществят нов избор на личен лекар при промяна на настоящия си адрес или при прекратяване на договора на досегашния им личен лекар.

Когато здравноосигурено лице пребивава в друго населено място за период от един до пет месеца, може да направи временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото, извън постоянното си местоживеене.

Подобни

Leave a Comment

one × five =