17 октомври – Световен ден за борба с бедността, налегнала 40% от българите

Светът отбелязва 17-ти октомври като Ден за борба с бедността, нищетата и глада. Със своя резолюция, приета на 22 декември 1992 година, Генералната асамблея на ООН обявява датата за Международен ден за изкореняване на бедността и призовава всички държави на насочат усилията си към това.

Историята на деня е свързана с датата 17 октомври, 1987 година. На този ден повече от 100 хиляди души се събират на площад „Трокадеро” в Париж, където през 1948 година е подписана Всеобщата декларация за правата на човека, за да отдадат чест в памет на жертвите на крайна нищета, насилието и глада. Намаляването на крайната бедност и глада е цел номер едно сред целите на хилядолетието за развитие, определени от ООН през 2000 година.

По данни на Евростат за 2016 година, България е страната в ЕС, чието население е най-застрашено от бедност и социално изключване. Докато средно за ЕС делът на населението в риск от бедност е 23.4%, в България той е 40.4 на сто. Страната е следвана от Румъния с 38.8% и Гърция с 35.6% от населението в риск. На обратния полюс са Финландия, Норвегия и Чехия, съответно с 16.6%, 15.3 и 13.3 на сто от населението.

Подобни

Leave a Comment

seven + 8 =