174 години от рождението на революционера Георги Бенковски

На 21 септември 1843 година в Копривщица е роден Гаврил Хлътев, по- известен като Георги Бенковски. Малкият Гаврил има две по-големи сестри – Куна и Васила. Баща им е уважаван търговец в района, а майката се грижи за отглеждането на децата.

През 1848 година бащата на Гаврил внезапно умира и това поставя цялото семейство пред сериозно изпитание. По-късно той става абаджийски чирак, а в последствие започва да се занимава с търговия. Гаврил отваря собствен магазин и започва да обикаля големите пазари в Цариград и Анадола. В продължение на 10 години той пътува из различни части на Османската империя в опит да открие своето призвание. Гаврил посещава Измир, Смирна, Цариград, Анадола, Александрия и други.

Когато на 20 април 1876 година избухва Априлското въстание в Копривщица, Бенковски се намира заедно с останалите апостоли в Панагюрище. След като разбира, че родният му град се вдига на бунт, той обявява началото на въстанието в Панагюрище. Бенковски организира около 200 души от своята чета и заедно с тях започва да обикаля региона и да мобилизира въстаниците. Революционерите се предвижват толкова бързо в района, че получават името Хвърковата чета.

На 25 май 1876 година, след тежко сражение в местността Костина, Георги Бенковски е смъртоносно ранен. Той умира почти веднага от своите рани. Бенковски остава в историята като един от най-големите български революционери и организатори на Априлското въстание.

Подобни

Leave a Comment

one × 3 =