18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора

 

На днешната дата, 18 октомври, отбелязваме Европейския ден  за борба с трафика на хора. Денят е обявен през 2007 г. по инициатива на тогавашния заместник-председател на Европейската комисия Франко Фратини.

Трафикът на хора е престъпление срещу личността и човешките права, нарушение на общочовешките етични норми и ценности. Той е и сред най-доходоносните престъпления, наред с трафика на наркотици и оръжие.

Престъплението трафик на хора включва: набирането, транспортирането, укриването на хора чрез заплахи, използване на сила или друга форма на принуда, с цел експлоатацията им.

Също така и насилствена проституция, принудителен труд, държане в принудително подчинение, експлоатация с цел просия и джебчийство, отнемане на телесни органи и трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им. Трафикът на хора в голяма степен засяга жените и момичетата.

България е сред страните в ЕС с най-висок относителен дял на жертвите на трафик на хора спрямо общия брой на населението, като този дял е изключително висок особено сред жените. 13 жени на 100 000 души стават жертва на трафик, което е повече от 5 пъти над средната стойност за Европейския съюз. Нещо повече!

През последните няколко години жертвите на трафик у нас стават все повече. Основната причина за попадане в капана е ниския социален статус, безработицата и липсата на перспектива.

Снимка: McAfee Institute

Подобни

Leave a Comment

one × two =