20 млади социалисти от БСП-Шумен участваха в Национална отчетно-изборна конференция в София

На 12 и 13 май в гр. София се проведе IV Национална отчетно-изборна конференция на Младежкото обединение на БСП / Младежкия конгрес на БСП/.

Младежите от БСП от област Шумен бяха представени от 20 социалисти. За председател на Националния съвет на Младежкото обединение на БСП беше избран Николай Бериевски. Той беше подкрепен единодушно и еднозначно от шуменските представители.

За пореден път всички предложения на младите социалисти от БСП Шумен бяха разгледани и одобрени от Националната конференция.

В изборите за нов състав на Национален съвет на Младежкото обединение на БСП от област Шумен имаше 6 предложения. Всички предложени  бяха избрани за членове на националния орган.

Младите социалисти от област Шумен увеличават присъствието си в националния съвет с 50 %.

Новоизбраните членове на Националния съвет на Младежкото обединение на БСП са следните: Анатоли Стоянов, Борислав Георгиев, Айше Рафетова, Данаил Милков, Станислав Бачев и Стоян Владимиров.

В неделния ден младежкия конгрес беше ръководен от шуменеца Анатоли Стоянов – досегашен зам. председател на НС на МО в БСП.

Младите социалисти заявиха, че ще продължат да развиват  активно дейността  на Младежкото обединение на БСП в страната.

Подобни

Leave a Comment

one × 3 =