„Убихте вестоносецът“ „На края на Дунава“ – можете ли да плувате?

Ставаме свидетели, как глупостта може да убива. Убива в пряк и в преносен смисъл. Да, радвай се мрънкащ българино! Ти, който си недосегаем, безсмъртен и всичко знаещ. Радвай се! Генералът, вече го няма! Сега доволен ли си? Ще спиш ли по-спокойно? Човек, който цял живот се е изправял пред смъртта и е връщал човешки животи от там, сега отстъпи и се предаде пред глупостта! Човекът, който имаше не леката задача да отговаря на провокации ежедневно, да преглътне социалното усмиване под всевъзможни форми, който бе възпят в чалга песни, който понеси…

Прочети още

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен

Експерти от РИОСВ – Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория (РЛ) към Изпълнителната агенция по околна среда провериха състоянието на водите на язовир Шумен след подаден сигнал за замърсяване с мътнобяла вода от  дъждовната канализация на ВиК-Шумен ООД. При съвместната проверка в петък /1.05.2020 г./ присъстваха и представители на водното дружество, който е стопанин на дъждовен колектор, вливащ се в язовира. Бяха взети две водни проби от повърхностните води на водния обект по заявка на БДЧР. Едната е от дерето преди вливане в язовира, а другата е…

Прочети още