Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ реализира 94 % от планирания прием

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ реализира 94 % от планирания прием в ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, информира зам.-ректорът по кандидатстудентската дейност доц. д-р Чавдар Сотиров. В момента има свободни места само в пет специалности – Компютърна информатика, Информационни технологии в икономиката, Турска филология с бизнескомуникация, Комуникационни и информационни системи, Компютърни технологии за автоматизация на производството. Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от конкурсен изпит, с оценка от индивидуален електронен изпит, проведен в Шуменския университет, с оценка от държавен зрелостен изпит или да се явят на изпит на…

Прочети още