Почитаме паметта на Света мъченица Татяна

На 12 януари православна църква почита паметта на Света мъченица Татяна. Тя била родена в Рим и от малка била възпитавана в християнска вяра. Когато станала девойка, Татяна дала обет за целомъдрие и се отрекла завинаги от светските удоволствия. По това време на престола се възкачил император Александър Север. Той бил едва на шестнадесет години, затова вместо него управлявали висши сановници, които смятали за нормални постоянните гонения на християните. Въпреки че Татяна била от богато семейство с положение, тя била подложена на изпитание – да принесе жертва в храма на…

Прочети още

Община Шумен обявява публични търгове за продажба на поземлени имоти в град Шумен и село Панайот Волово

Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в Шумен и село Панайот Волово ще се проведат на 27 януари от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен. От администрацията информират, че тръжната документация за участие в търговете се получава от стая 244 и стая 248 в сградата на общината до 14:00 ч. на 26.01.2021 г. след представяне на документ, с който се удостоверява, че е заплатена. Заявленията заедно с всички необходими документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен (стая 204) до…

Прочети още