21 юни: Световен ден на хидрологията

На 21 юни се отбелязва Световният ден на хидрологията. Началото му е поставено през 2006 година, по инициатива на Международната организация по хидрография, с подкрепата на Общото събрание на ООН.

Хидрологията е наука за движението, разпределението и качеството на водите по Земята. Специалистите в науката се наричат хидролози. Клонове на хидрологията са: химическа хидрология, екохидрология, хидрогеология, хидрометеорология и хидроморфология.

Хидрологията се занимава с детайлно изследване на всички водни обекти на Земята – реки, езера, морета, океани, подземни води и т.н. Те се разглеждат в своето непрекъснато взаимодействие, обусловено от водния кръговрат.

Разглежда се и антропогенният фактор и неговото влияние върху водите, изразяващо се основно в замърсяване, изчерпване на водните колектори, построяването на язовири и водноелектрически централи.

Подобни

Leave a Comment

2 × one =