230 изоставени трошки са премахнати от улиците и паркингите на Шумен през 2017 година

230 изоставени автомобила по улиците на Шумен и околните населени места са премахнати доброволно през изминалата 2017 година. Това докладва на пресконференция днес Борислав Станев, гл. инспектор „Контрол по чистотата“ към Дирекция „Устройство на териториите“ в Община Шумен.

От началото на 2017 г., е започнало осъществяването на дейностите по събирането на Излезли от употреба моторни превозни средства и предаването им в центровете за разкомплектоване. Преди това, поради липса на договор с икономически оператор, притежаващ разрешение по чл. 35, ал.1 от ЗУО и поради проблеми в общинската нормативна уредба, тази дейност не е извършвана, което е довело до прекомерното увеличаване на броя ИУМПС по улици, паркинги и други обществени пространства.

През 2017 година са образувани 68 процедури по принудително премахване на такива автомобили, като 13 от тях са транспортирани до център за разкомплектоване след издадени и влезли в сила заповеди на кмета на община Шумен. За откриването на местонахождението на такива автомобили голямо съдействие оказват гражданите, които подават сигнали.

Подобни

Leave a Comment

twelve − eleven =