244 проверки за 7 дни извършиха инспекторите за РЗИ-Шумен

Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното извънредно положение на територията на Република България в периода от 03.04.2020 г. до 09.04.2020 г. здравните инспектори от РЗИ – Шумен са извършили 244 проверки, от които:

– в обекти с обществено предназначение по Закона за здравето – 126 бр.;
– в лечебни и здравни заведения – 4 бр.;
– в други закрити обществени места (административни сгради, застрахователни офиси, банки и др. обекти предоставящи услуги за населението) – 10 бр.;
– в обекти за търговия с храни – 50 бр.;
– в производствени обекти – 1 бр.;
– на открити обществени места – 53 бр.

При извършените проверки се констатира, че са преустановени посещенията на ресторанти, питейни заведения, кафе-сладкарници, заведения за бързо обслужване, игрални зали и др. В обектите за бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанции не се допуска консумация на място. Преустановени са посещенията на децата в детските заведения, учебните занятия, груповите форми на дейност и работа с деца и ученици. Работодателите са организирали провеждането на филтър преди започване на работа, провежда се инструктаж за спазване на лична хигиена от персонала, проветряват се помещенията, организирана е дистанционна форма на работа за служителите, където това е приложимо. В проверените обекти е осигурен дезинфектант, разрешение от МЗ и вписан в Регистъра на биоцидите, извършва се минимум 4 пъти дневно дезинфекция, осигурена е дистанция от 1 – 1,5 м между служителите и посетителите. Не се допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст на открити и закрити обществени места.

При проверките не са констатирани нарушения на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.
Извършени са 14 проверки на аптеки на територията на гр. Шумен за пределни цени на лекарствени продукти по лекарско предписание и без лекарско предписание, съвместно със служители на ОД на МВР – Шумен.

Извършени са 22 проверки на територията на гр. Шумен и гр. Нови пазар, съвместно със служители на ОДМВР – Шумен, във връзка със спазването на задължителна карантина от 14 дни.

При извършените проверки не са констатирани нарушения.
Издадени са 15 предписания въз основа на декларации на лица пристигнали от рискови зони, предоставени от кметове на общини.
Към настоящия момент, поставените под карантина на територията на област Шумен са 813 лица.

350 лица са съобщени на ОПЛ за осъществяване необходимостта от карантина и осигуряване на адекватно медицинско наблюдение.
РЗИ – Шумен проследява 100 лица без ОПЛ.

РЗИ – Шумен продължава засилените проверки през почивните дни за спазване на противопидемичните мерки.

Подобни

Leave a Comment

eleven + 13 =