25 души с увреждания на работа в община Шумен

25 безработни лица с увреждания са започнали работа през миналата и началото на 2019-та година в общинските администрации и кметствата на община Шумен. Осигуряването на заетост за хора с трайни увреждания, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ към Агенцията по заетостта, се реализира по два проекта на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. 

18 души са назначени по проекта „Обучения и заетост“ за лица с трайни увреждания над 29 години. Седем души са наети на работа по другия проект – „Обучения и заетост на младите хора“ за лица с трайни увреждания до 29 год. включително. Осигурената заетост е за период от 2 години, а възнаграждението е в размер на минималната работна заплата.

От общинската администрация информират, че се очаква през следващите няколко месеца да се увеличи броят на хората, които ще започнат работа по проекта „Обучения и заетост“ за лица на възраст над 29 години. Двата проекта се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

 

Подобни

Leave a Comment

3 × 1 =