25 юни – Ден на българската статистика и 138 г. от началото…

Националният статистически институт/НСИ/ отбелязва днес Ден на българската статистика. На тази дата през далечната 1880 г. е създадено Статистическо-организационно отделение към Министерството на финансите, с което се поставя началото на статистическата институция в България.

През 1991 г. е приет последният Закон за статистиката, с който са образувани вече бившите териториални статистически бюра. През 2015 г. е последната промяна, с която се формират шест териториални статистически бюра – Северозапад, Север, Североизток, Югоизток, Юг и Югозапад. Отдел: Статистически изследвания – Шумен, заедно с отделите в Добрич и Търговище, е част от Териториално статистическо бюро-Североизток със седалище в град Варна.

От  1 март 2017 г. директор на шуменския отдел е Светла Кръстева.

Статистическата дейност обхваща разработването на методологията и планирането на статистическите изследвания, получаването, събирането, обработването, анализирането и съхраняването на статистически данни, предоставянето и разпространението на статистическа информация.

Статистическата дейност осигурява информация за съвкупности от еднородни единици (факти, процеси и явления) в икономиката, демографията, социалната област и околната среда за страната или за отделни региони.

 

Подобни

Leave a Comment

9 − three =