287 млн. евро изпратили у нас българите в чужбина за първите три месеца на 2018 г.

Само за месец март българите, които работят и живеят в чужбина, са изпратили на семействата си в България малко над 107,6 млн. евро. За сравнение, през третия месец na 2017 г. постъпленията са били 106,2 млн. евро. Това показва справка на Investor.bg в данните за платежния баланс, публикувани ежемесечно от Българската народна банка.

Общо за първите три месеца от 2018 г., сънародниците ни зад граница са изпратили в родината си 287 млн. евро, което е с 3,9 млн. евро повече, отколкото за същия период на миналата година. В същото време преките чуждестранни инвестиции в страната по предварителни данни намаляват със 125,4 млн. евро за март 2018 г. при намаление с 80,1 млн. евро за март 2017 г. За периода януари–март 2018 г. капиталовложенията в страната са в размер на 179,1 млн. евро (при 273,1 млн. евро по същото време на миналата година).

Макар и данните да са предварителни и впоследствие често да биват ревизирани в положителна посока, тенденцията остава тревожна и показателна за състоянието на българската икономика и доколко страната ни е привлекателна дестинация за инвестиции.

В доклада към Бюджет 2018 е заложено, че притокът на преки чуждестранни инвестиции ще продължи постепенно да се възстановява, като размерът им ще възлиза на около 4,3% от БВП средногодишно за прогнозния период до 2020 г.

В периода 2018-2020 г. БВП се очаква да нараства номинално с по около 4,5 млрд. лв., докато реалният растеж се движи в границите на 3,1-3,2%. На фона на прогнозата за растежа на Европейската икономика от 1,8-1,9% за същия период икономиката на България има значително по-добри перспективи.

 

Подобни

One Thought to “287 млн. евро изпратили у нас българите в чужбина за първите три месеца на 2018 г.”

  1. ivm21

    Добре, че са те иначе България фалира!

Вашият отговор на ivm21 Отказ

8 − seven =