3 пожара на територията на ДГС-Шумен

3 пожара в горските територии са регистрирани от началото на годината към момента на територията на ДГС-Шумен. 101 декара храсти, широколистни и иглолистни гори са горели край селата Кладенец, Благово и Черенча.

В стопанството има график за дежурства, като се обръща особено внимание на местата, където се събират туристи и големи групи от хора избрали за място за своя отдих горите на територията на община Шумен. Интензивни са проверките около заслоните и огнищата в ПП „Шуменско плато“, защото там много често през почивните дни се пали огън.

Служителите на стопанството следят особено внимателно работата на земеделските стопани, както и на пастирите, които пасат животни в близост до горските територии. Според инж. Атила Месут от шуменското стопанство най-често пожарите в горите се причиняват при палене на стърнища и на храсти преди почвоподготовката за есенниците или за освобождаване на нови площи за паша.
Ръководството на ДГС-Шумен призовава хората да не палят огън извън населените места, защото продължителното засушаване и високите температури през последните дни са изключително опасни и са предпоставка за възникване и разпространение на пожари, които трудно биха били погасени, заради силния вятър. Глоба от 500 лв. грози всеки, който запали огън на открито на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Същата санкция се налага и за палене на огън в горите извън определените от стопанството зони. От териториалното поделение напомнят, че гражданите трябва да подадат сигнал на телефон 112, ако станат свидетели на пожар или нерегламентирани дейности в горските територии.

Подобни

Leave a Comment

15 + eighteen =