31 март – пролетно почистване в град Шумен и селата

Община Шумен организира пролетно почистване на града на 31 март, събота и от администрацията призовават шуменци да се включат в инициативата за по-чист и красив град. От името на общинската администрация Живка Атанасова, гл. експерт по екология, прикани гражданите, директорите на училища, на институции и фирми да организират почистване на районите, където живеят, учат или работят. “Дни преди светлите християнски празници да почистим нашия град и да направим по-приветливи местата, където живеем и работим“, призова Атанасова.

Кампанията ще обхване и селата в община Шумен, като следва да се спазва въведената вече организация – ако при почистването, освен битови отпадъци има растителни и строителни отпадъци, те трябва да се съберат на определените за целта терени за всяко село.

В Шумен желаещите да участват в кампанията могат да получат безплатни чували. За целта в съботния ден ще бъдат организирани четири пункта за раздаване на чували:

  1. от 09:00 до 10:00 часа – пред сградата на Младежкия дом
  2. от 09:00 до 10:00 часа – на паркинга до магазин БулМаг в кв. „Тракия“
  3. от 10:30 до 11:30 часа – на стария обръщач в кв. „Б. Българанов“, до 24 детска градина
  4. от 10:30 до 11:30 часа – пред Народно читалище „Тодор Петков“ в кв. „Добруджа“

Събраните в чували отпадъци трябва да бъдат оставени в непосредствена близост до контейнерите за смет. Ако наблизо няма контейнери, чувалите трябва да бъдат изнесени в близост до пътя. Организацията по извозването на събраните отпадъци ще бъде осъществена от общинските предприятия „Строителство и благоустройство“, „Паркове и обредна дейност“ и „Чистота“.

Живка Атанасова напомни, че съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредбата за управление на отпадъците в община Шумен почистването и поддържането на чистотата на прилежащите към сградите територии се осигурява от лицата, които експлоатират и стопанисват сградата.

Община Шумен призовава гражданите да се включат в кампанията и да бъдат съпричастни към опазването и поддържането на чистотата в града.

Подобни

Leave a Comment

twenty + eight =