3,6 % ръст на брутния вътрешен продукт през първото тримесечие на 2018 г.

Брутният вътрешен продукт през първото тримесечие на 2018 г. възлиза на 21 479 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 10 982 млн., като на човек от населението се падат 1 558 евро. Това показват предварителните сметки на Националния статистически институт.

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.6% на БВП през първото тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година, пише Economic.bg.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2018 г. възлиза на 21 479 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 048 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.59128 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 13 498 млн. долара и съответно на 1 915 долара на човек от населението.

Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 10 982 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 558 евро. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2018 г. възлиза на 18 782 млн. лв. по текущи цени.

Подобни

Leave a Comment

15 + fourteen =