4 нови читалища отвориха врати за няколко години в област Шумен

130 са действащите читалища на територията на област Шумен към края на 2017 година. 25 от тях са ситуирани в градовете, а останалите 105 задоволяват културните нужди на населението в селата, сочат данните на Отдел:Статистически изследвания-Шумен към Националния статистически институт.

Любопитното е, че в сравнение с 2012 г., когато е правено последното изследване, броят на читалищата в областта се е увеличил с цели четири.

По данни на Регионалния експертно-консултантски и информационен центрър „Читалища” /РЕКИЦ/ новопоявилите се или възобновени читалища са:  арменското НЧ „Уилям Сароян-2016“ в град Шумен, НЧ „Надежда-1927“ в село Белокопитово, НЧ „Развитие-2015“ в град Върбица, както и НЧ „Пробуда-1949“ в село Кладенец, възстановило дейността си преди няколко месеца.

За първи път Статистиката събира информация за компютърната осигуреност, предоставяне на достъп до интернет, наличието на действащи библиотеки, както и зали за представления. В 125 от всички 130 читалища в областта има действащи библиотеки, а цели 68 предлагат услуги за ползване на компютър с достъп до интернет за потребители.

110 са читалищата в Шуменско, които разполагат със зала за представления, показват данните.

През 2017 г. читалищата в област Шумен са организирали 988 празненства и фестивали, 916 чествания на бележити дати и годишнини, 309 представяния и обсъждания на книги и 1 065 други културни и творчески дейности.

Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи.

Изследването на читалищната дейност се провежда веднъж на пет години в съответствие с Националната статистическа програма и е изчерпателно, като обхваща всички читалища на територията на Република България, регистрирани в съответствие със Закона за народните читалища.

Снимка: Арменско читалище „Уилям Сароян-2016“ в гр. Шумен

 

Подобни

Leave a Comment

4 × three =