424 лв. средна пенсия и по-малко пенсионери през 2021 г., прогнозира Министерство на финансите

В периода 2019-2021 г. Министерството на финансите прoгнозира размерите на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на социалната пенсия да се увеличават съответно с 4,6 % за 2019 г., 4,4% за 2020 г. и 4,3% за 2021 г. Средният брой на пенсионерите обаче се очаква да намалее от 2 164,7 хиляди през 2019 г. до около 2 154,8 хиляди през 2021 г. Средната пенсия на един пенсионер се предвижда да достигне 424, 18 лв. през 2021 г., при очакван среден размер за 2019 г. – 382, 78 лв. Това показва Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на МФ.

При разработването на прогнозата за разходите за пенсии са взети предвид законодателните промени, приети със Закона за изменени и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, както и на Закона за бюджета на ДОО за 2018 г. в периода 2018-2021 г. от 1 януари всяка година продължава увеличаването на възрасттна за придобиване право на пенсия с по 2 месеца за жените и с по 1 месец за мъжете, както и необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия с по 2 месеца и за двата пола.

Продължава и увеличаването на възрастта за пенсиониране при непълен стаж с по 2 месеца до достигане на 66 години и 8 месеца през 2021 г. минималната възраст за пенсиониране на работещите в сектор „Сигурност” продължава да се увеличава с по 2 месеца до достигане на 53 години и 8 месеца през 2021 г.

Минималната възраст за пенсиониране на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, които не отговарят на условията за пенсиониране от професионален пенсионен фонд по чл. 168 на КСО или са променили осигуряването си по чл. 4в на КСО, продължава да се увеличава с  по 4 месеца за жените и с по 2 месеца за мъжете до достигане през 2021 г. на 49 години и 8 месеца за жените и 53 години и 8 месеца за мъжете от първа категория и на 54 години и 8 месеца за жените и 58 години и 8 месеца за мъжет е от втора категория труд.

В периода 2019-2021 г. продължава постепенното увеличаване на тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула с процент, равен или по- голям от процента, определен по чл. 100 на КСО.

Снимка: Shutterstock

Подобни

Leave a Comment

three + fourteen =