43% е изпълнението за ползване на дървесина към петмесечието в СИДП

43% е изпълнението за ползване на дървесина към петмесечието в стопанствата на Североизточното държавно предприятие.

С най-добри резултати е ДГС-Омуртаг, където реализацията за годината по финансов е план е 80%. Традиционно с отлични финансови резултати са ДЛС-Шерба, ДГС-Върбица, ДГС-Шумен и ДГС-Генерал Тошево. Това стана ясно по време на проведения днес в Шумен стопански съвет, в който взеха участие директорите на 18 териториални поделения от Североизтока.

По време на събирането беше обсъдено и предложеното от министър Десислава Танева закупуване на малки частни гори, както и увеличаване на залесяването с 10%, особено с медоносни видове, за да бъде подпомогнат отрасъл пчеларство. Ръководителите на териториалните поделения докладваха какви резерви имат и къде могат да бъдат увеличени площите при есенното залесяване. Директорът на СИДП инж. Веселин Нинов призова колегите си да подпомагат пчеларите не само със залесяване, а и с предоставяне на фиданки от медоносни видове, които самите производители на мед да преценят къде да бъдат залесени. Нинов коментира, че това и преди е правено през годините и е една изключително добра практика, която ще продължи.

Подобни

Leave a Comment

ten − 1 =