46 ловци се явиха на изпитите за придобиване право на подборно ловуване

46 ловци са се явили на изпитите за придобиване право на подборно ловуване, които тази седмица се провеждат в ДЛС-Паламара, съобщи директорът на стопанството инж. Севен Башлъ.

През април кандидатите, които искат да получат документ за този вид лов преминаха обучение, а тази седмица ще държат теоретични и практически изпити. Курсът включва обучение за три вида лов – на благороден елен, сърна и дива свиня. Само ловци със стаж най-малко две години могат да се явят и да положат изпитите.

Днес ще приключи препитването по теорията и всички, които се представят добре ще могат да се явят през следващите три дни на практически изпити по стрелба.

Нито една жена не е изявила желание се включи в курса и да придобие права за подборен отстрел.

До края на годината в ДЛС-Паламара ще бъде организиран още един курс за придобиване на право на подборно ловуване, като датите за провеждането му ще бъдат обявени на сайта на стопанството.

Подобни

Leave a Comment

eighteen + 2 =