46 000 първокласници ще получат по 250 лева еднократно, реши правителството

250 лева ще бъде еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2018/2019 г., реши правителството. Тя се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца и ще обхване около 46 000 първокласници, които са записани в държавно или общинско училище.

Задължително условие за получаването на средствата е средният месечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. За 2018 г. той е увеличен.

Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. 1

5-ти октомври е крайния срок за подаване на заявление за отпускане на помощта.

 

 

Подобни

Leave a Comment

twenty + two =