462 души са получили статут на бежанец от началото на годината, а 582 са с хуманитарен статут

Държавната агенция за бежанците от началото на тази година е регистрирала 252 молби за закрила на непридружени малолетни и непълнолетни лица. По-голямата част от тях идват от Афганистан, също и от Ирак и Сирия. години. Само пет от непридружените малолетни и непълнолетни са момичета.

За първите шест месеца на 2017 г. от ДАБ са регистрирали 2084 лица, които са потърсили закрила на българска територия. От тях 427 са жени, а 1657 мъже. Девет турски граждани също са поискали закрила от българските власти от началото на 2017-та година. Държавната агенция за бежанците е предоставила статут на бежанец на 462 лица, а на други 582 е предоставен хуманитарен статут.

Отказ са получили 2281.

Подобни

Leave a Comment

20 − 3 =