48% от нашенците искат зимно часове време, а едва 32% – лятно

В свое национално представително проучване „Екзакта Рисърч Груп“ тестира общественото мнение по темата за отпадане сезонната смяна на часовото време. Предложението на Европейската комисия гласи, че всяка една от държавите-членки на ЕС трябва да реши кое време ще прилага като постоянно – лятното или зимното.

Резултатите показват, че 48% от участвалите в изследването предпочитат в България да се приеме като постоянно зимното часово време, а 32% от българите искат въвеждане на лятното часово време. Една пета от интервюираните пък нямат мнение по въпроса. Най-често без мнение са младите българи на възраст под 30 години.

От данните на „Екзакта Рисърч Груп“ ясно се вижда, че в обществените нагласи има известен превес позицията в подкрепа на зимното часово време като постоянно за страната ни. Привържениците на позицията зимното часово време да бъде постоянно у нас са по-често жени, хора на възраст над 59 години и жители на провинцията.

В полза на избора на лятното часово време за постоянно се изказват по-често хора на възраст между 30 и 40 години, високообразовани респонденти и жители на столицата.

 

 

Подобни

Leave a Comment

six − 5 =