500 души в община Нови пазар получават безплатен топъл обяд

500 нуждаещи се жители на всички населени места в община Нови пазар, получават топъл обяд. Проектът “Осигуряване на топъл обяд в Община Нови пазар“ стартира на 1-ви юни 2016 година и ще продължи до 31 декември 2019 г. Това съобщи на пресконференция днес зам.-кметът на Община Нови пазар Христина Йорданова. Едва 50 души са получавали топла храна до 31 юли тази година, но от месец август обхвата на националната програма бе разширен и техният брой е вече 500. Основна цел на проекта, който е на стойност 874 010, 50 лв., е да бъде осигурен безплатен топъл обяд за нуждаещи се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение.

Реализацията му е част от целенасочената социална политика, която Община Нови пазар развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Целевите групи са подбрани по списъци, предоставени от Дирекция „Социално подпомагане“. Същите са на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях установено от съответната Д”СП”, самотноживеещи лица и семейства,получаващи минимални пенсии-за осигурителен стаж и възраст;за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии-несвързани с трудова дейност. Скитащи и бездомни деца и лица. Лица от уязвими групи- гражданина трети страни,по смисъла на § 1.,т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

От 1 август 2017 година дейностите по приготвяне на храната се извършват в сградата на фирмата –доставчик на храна „Кей Енд Ви” ООД в гр. Сливен, от където храната се доставя по пунктовете в населените места в община Нови пазар.

Приемът на заявления за ползване на трапезарията е постоянен и при наличие на голям брой чакащи ще се предприемат действия от страна на общинска администрация за увеличаване на капацитета на получаващите “топъл обяд”.

 

Подобни

Leave a Comment

twelve + 3 =