500 души в община Нови пазар ще получават топъл обяд

Община Нови пазар е бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“. Този проект е допълнение към услугата „Обществена трапезария“, от която към момента се възползват 50 жители на общината. От 1 август до края на 2019 година, топъл обяд ще получават общо 500 души.

За тази цел Община Нови пазар ще приема заявления за включване на лица от целевите групи в проекта.

Кандидатите за топъл обяд трябва да попълнят декларация, чиито образец е на разположение в сградата на Общинска администрация, както и във всички кметства по селата. Основните целеви групи са: лица и семейства на месечно подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотноживеещи, скитащи и хора с минимални пенсии.

Като допълнителна целева група с разширяването на проекта се явяват:  граждани на трети страни; лица, получаващи помощи за отопление; майки-осиновителки, които получават месечни помощи за дете; лица и семейства, получили еднократна месечна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година; лица и семейства подпомогнати еднократно след сполетели ги бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства и др.

Подобни

Leave a Comment

five × two =