54 г. от възникването на Шуменския университет – като филиал на СУ “Св. Климент Охридски“

На днешната дата през 1964 г.  е създаден Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“, първоначално като Висш педагогически институт – филиал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Шуменският университет е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Преславски – един от най-талантливите преки ученици на Светите братя Кирил и Методий.

Историческата справка показва, че добре уредените възрожденски училища дават благоприятна почва непосредствено след Освобождението на България през 1879г., в Шумен да се открие първият педагогически курс, който през  далечната 1919 г. се преобразува в Педагогически институт за прогимназиални учители.

През 1964 г. той става Факултет-филиал на СУ. На неговата база през 1971 г. се открива Висш педагогически институт, който от 1995 г. прераства в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Днес висшето училище е утвърдено и ползващо се с авторитет в страната и в чужбина. Разполага със съвременни условия за провеждане на учебния процес, за научноизследователска и художественотворческа дейност. Неговите специалности обхващат универсума на висшето образование, състоящ се от хуманитарни, природни, математически, педагогически и технически науки.

Структурата на университета включва пет факултета (в гр. Шумен), един колеж (в гр. Добрич) и един департамент (в гр. Варна). В Шуменския университет се обучават в редовна и задочна форма над 7000 студенти във Факултета по хуманитарни науки, Факултета по математика и информатика, Факултета по природни науки, Педагогическия факултет, Факултета по технически науки и в Колежа.

 

Подобни

Leave a Comment

7 − six =