9 октомври: Световен ден на пощата

На днешния ден 9 октомври се отбелязва Световният ден на пощата. На тази дата през 1874 година в Берн е подписан договор за създаване на Всеобщ пощенски съюз.

Броят на страните-членки в съюза се увеличава толкова бързо през следващите три години, че името му е променено на Всемирен пощенски съюз през 1878 г. През 1947 година ВПС получава статут на специализирана междуправителствена организация на ООН.

На 1 юли 1879 година България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. През 1880 г. Княжеството получава първата покана за конференция в Париж и това е началото на официалните международни контакти на българските пощи. Към 2016 година в мрежата на „Български пощи” ЕАД функционират 2981 пощенски станции, които покриват и най-отдалечените населени места в страната.

В условията на либерализиран пощенски пазар и остра конкуренция дружеството все по-активно търси нови пазарни ниши, обогатява своето портфолио, разнообразява дейността си в отговор на нарастващите клиентски изисквания, осигурява технологично конкурентоспособността си и своя  просперитет.

Подобни

Leave a Comment

3 + eighteen =