Над 76 000 съобщения изпратиха от общинската данъчна служба в Шумен

Всички граждани, които трябва да платят местни данъци и такси, вече са получили информация за дължимите суми. Над 76 836 съобщения са изпратени на физически и юридически лица от община Шумен за 2020 г. В тях са посочени дължимите суми за данък сгради, такса битови отпадъци и данък МПС за настоящата година. От общинската администрация напомнят, че ако до 30 април се заплати пълният размер на задълженията, се ползва 5% отстъпка. Данъците към местната власт могат да се платят на две вноски през годината. Първата е до 30 юни, а…

Прочети още

ТСБ-Шумен: Средната работна заплата в Шуменско достигна 1 058 лева

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за октомври 2019 г. е 1 023 лв., за ноември – 1 035 лв., и за декември – 1 058 лева, сочат данните на ТСБ-Шумен. Средната брутна заплата в областта остава по-ниска от тази за страната, която за месец декември 2019 г. е 1 349 лева. По размер на средната работна заплата за месец декември област Шумен заема четиринадесето място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 1 843 лв.,…

Прочети още

Ръст на приходите от местни данъци и такси в Шумен през първия месец от кампанията

Близо 9000 души в Шумен са се възползвали до момента от отстъпката при плащане на местни данъци и такси. В срок до 30 април заплатилите пълния размер на задълженията си ползват 5-процентно намаление. Стартиралата от средата на януари данъчна кампания в община Шумен отчита високи нива на събираемост, в това число и на стари задължения. Над 811 хил. лева са приходите от местни данъци и такси до момента. Събраните суми от данъка върху недвижимите имоти възлизат на 171 хил. лв., в това число 71 хил.  лв. са вземания от минали…

Прочети още

Започва данъчната кампания в община Шумен

Данъчната кампания по събиране на местните данъци и такси за 2020 г. започва официално от днес, 15 януари. До първи март собствениците на недвижими имоти ще получат по пощата съобщения за дължимите от тях суми за данък сгради, такса битови отпадъци и данък върху моторните превозни средства. Съобщенията ще бъдат разпратени до всяко данъчно задължено лице с размера на данъка за 2020 г. Начините за плащане, банковите сметки и телефони също ще бъдат посочени в тях. Съгласно Закона за местните данъци и такси данъкът върху недвижимите имоти, таксата за битови…

Прочети още

Проектът на бюджета за 2020 година – справедлив и балансиран според потребностите и възможностите на общината

Малко над 79 млн. лева е проектобюджетът на община Шумен за 2020 г. . 64% от тях са от държавния бюджет, 36% от местни приходи. Основните акценти в него бяха представени днес от заместник-кмета по бюджет и финанси Татяна Костова и директора на дирекция „Бюджет и финанси“ Десислава Петрова. В зала 363 на общината се проведе обществено обсъждане, на което присъстваха граждани, представители на администрацията и общински съветници. Бюджетът е справедлив, добре балансиран. И тази година няма да се вдигат местните данъци и такси, които от 2012 не са променяни в…

Прочети още