Нурай Иноьнтепе, генерален консул на Турция в Бургас: “Соло текстил” Шумен е пример за успешно реализирана инвестиция в България

Генералният консул на Република Турция в Бургас Нурай Иноьнтепе  посети текстилната фабрика в Шумен – част от голямото семейство на турската компания” TYH  текстил”. Дипломатът  сам пожела  визитата, за да…

Прочети още

Община Шумен успешно реализира проект за благоустрояване на градската среда

Заключителна пресконференция по повод успешното приключване на строителните дейности на петте обекта, включени в проекта „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“ по договор за безвъзмездна финансова…

Прочети още

Община Шумен представя изпълнението на проект: „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура“

Община Шумен, в качеството си на бенефициент по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.014-0001 „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“, финансиран по Приоритетна Ос 1…

Прочети още

Детските добавки остават без промяна през 2019-та година

Размерът на детските добавки остава без промяна през 2019 г., реши парламентът с приемането на второ четене на текстове от държавния бюджет за следващата година. Месечната помощ за семейство с…

Прочети още

Шуменска фирма организира безплатни обучение по бизнес предприемачество

Ментор България ЕООД подпомага желаещите за стартират самостоятелна стопанска дейност чрез безплатни обучения по бизнес предприемачество и консултации с ключови експерти. В обученията могат да се включат безработни лица, които…

Прочети още