Започва данъчната кампания в община Шумен

Данъчната кампания по събиране на местните данъци и такси за 2020 г. започва официално от днес, 15 януари. До първи март собствениците на недвижими имоти ще получат по пощата съобщения за дължимите от тях суми за данък сгради, такса битови отпадъци и данък върху моторните превозни средства. Съобщенията ще бъдат разпратени до всяко данъчно задължено лице с размера на данъка за 2020 г. Начините за плащане, банковите сметки и телефони също ще бъдат посочени в тях. Съгласно Закона за местните данъци и такси данъкът върху недвижимите имоти, таксата за битови…

Прочети още

Проектът на бюджета за 2020 година – справедлив и балансиран според потребностите и възможностите на общината

Малко над 79 млн. лева е проектобюджетът на община Шумен за 2020 г. . 64% от тях са от държавния бюджет, 36% от местни приходи. Основните акценти в него бяха представени днес от заместник-кмета по бюджет и финанси Татяна Костова и директора на дирекция „Бюджет и финанси“ Десислава Петрова. В зала 363 на общината се проведе обществено обсъждане, на което присъстваха граждани, представители на администрацията и общински съветници. Бюджетът е справедлив, добре балансиран. И тази година няма да се вдигат местните данъци и такси, които от 2012 не са променяни в…

Прочети още

Община Шумен организира публично обсъждане на бюджета за 2020-та година

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Шумен за 2020 г. ще се проведе на 14 януари, вторник, от 13.30 часа в зала 363 на общината. Кметът Любомир Христов кани жителите на общината, представители на бизнеса, спорта, неправителствените организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства и на различни обществени сфери да се включат в обсъждането. В отправената към шуменци покана се казва, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите. Чрез общественото…

Прочети още

Ето какво влиза в сила от днес – 1 януари 2020-та година

От днес минималната работна заплата е 610 лева. Размерът ѝ се повишава с 50 лева – от 560 лева през 2019 година, на 610 лева от днес – 1 януари 2020 година. Увеличението с 8,9 процента се очаква да стимулира активността на пазара на работната сила, да допринесе за нарастване на доходите на най-нискодоходните групи на заетите и да намали неравенството в доходите и бедността, да се повиши покупателната способност и жизненото равнището на населението. От днес минималната работна почасова заплата става 3,66 лв. при нормална продължителност на работното време…

Прочети още

Ръст при строежите на жилищни сгради в област Шумен

През второто тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 31 жилищни сгради с 203 жилища в тях и 23 599 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 41 други сгради със 7 985 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават със 138.5%, жилищата в тях – над пет пъти, а общата им застроена площ е над четири пъти повече. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 51.9%, но при общата…

Прочети още