Минималната заплата става 560 лева

Минималната работна заплата ще стане 560 лв. от 1 януари 2019 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Размерът ѝ ще се повиши с 9,8% в сравнение с настоящата година, реши правителството. Увеличаването на размера на минималната работна заплата отразява заявения приоритет на правителството за устойчиво повишаване на стандарта на живот. Нарастването ще допринесе за повишаване на мотивацията за търсене на работа на най-нискодоходната група от работната сила, както и за запазване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите. За повишаването на минималната работна заплата способстват икономическото развитие, устойчивите…

Прочети още

Нурай Иноьнтепе, генерален консул на Турция в Бургас: “Соло текстил” Шумен е пример за успешно реализирана инвестиция в България

Генералният консул на Република Турция в Бургас Нурай Иноьнтепе  посети текстилната фабрика в Шумен – част от голямото семейство на турската компания” TYH  текстил”. Дипломатът  сам пожела  визитата, за да се убеди на място как се реализира една крупна инвестиция в шивашката индустрия. Благодарение на тази инвестиция днес тук работят над 300 шивачки от цяла Североизточна България – Шумен, Разград, Търговище. А местният завод е десетият на TYH Текстил, в десетия град на България – Шумен, след заводите  в Истанбул, Измир, Кърклери и Молдова. Придружаван от ръководители на фирмата “Соло…

Прочети още

Община Шумен успешно реализира проект за благоустрояване на градската среда

Заключителна пресконференция по повод успешното приключване на строителните дейности на петте обекта, включени в проекта „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.014-0001, финансиран по Приоритетна Ос 1 на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ се проведе днес в зала 363 на Община Шумен. Кметът на община Шумен Любомир Христов благодари на строителните фирми, които работиха по петте обекта, включени в проекта за благоустрояване на градската среда. “Имал съм не веднъж възможност да говоря за тях, срещал съм се неведнъж с хората,…

Прочети още

Община Шумен представя изпълнението на проект: „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура“

Община Шумен, в качеството си на бенефициент по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.014-0001 „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“, финансиран по Приоритетна Ос 1 на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“, организира заключителна пресконференция и официална церемония „Откриване“ на 10 декември 2018 г. Пресконференцията ще се проведе в понеделник (10.12.2018 г.) от 10:00 ч. в зала 363 на Община Шумен. Проектът: „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“ се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие по Приоритетна Ос 1 на…

Прочети още

Детските добавки остават без промяна през 2019-та година

Размерът на детските добавки остава без промяна през 2019 г., реши парламентът с приемането на второ четене на текстове от държавния бюджет за следващата година. Месечната помощ за семейство с едно дете ще е 40 лева, за две деца – 90 лева, за близнаци – 75 лева. Запазва се подоходният критерий от 400 лева на член на семейството месечно. При средномесечен доход за предходните 12 месеца между 400 и 500 лева на член от семейството ще се изплаща 80 процента от размера на помощта. Месечната помощ за дете без право…

Прочети още